L’Espai Maçònic d’Espanya (EME) és una agrupació de diverses Entitats Maçòniques de l’Estat espanyol, que es consideren “adogmàtiques i liberals”. Es va constituir l’any 2009, al mateix temps que la nostra organització, la Gran Lògia Femenina d’Espanya, i està format per:

Es va constituir per defensar els valors maçònics de llibertat, igualtat i fraternitat i ofereix un marc comú de reflexió, actuació i reconeixement mutu entre els maçons i les maçones que treballen sota els auspicis d’aquestes organitzacions.

La maçoneria ha estat tradicionalment perseguida pels règims totalitaris, enemics del lliurepensament i, fruit de nombroses i falses campanyes de difamació, se n’han creat prejudicis. Per tot això, l’EME vol mostrar que hi treballen persones de tot tipus de sexe i condició. La maçoneria adogmàtica i liberal a Espanya està oberta a tots els sectors de la població i promou la laïcitat per salvaguardar la llibertat de consciència.

Jornada de l’EME (Madrid, octubre 2019)

Les organitzacions maçòniques unides en l’Espai Maçònic d’Espanya consideren d’una importància crucial que la societat espanyola conegui els seus ideals en defensa del progrés de la Humanitat. Pot dir-se que la Maçoneria a Espanya és una família heterogènia, formada per diferents opcions i tradicions igualment vàlides. Les organitzacions adscrites a l’Espai Maçònic d’Espanya, es dirigeixen a dones i homes en igualtat, sent una veritable escola de lliurepensament i de ciutadania, implicada en la millora de la societat.