CLIMAF

Després que es creés el juny del 2005, la Gran Lògia Femenina de Espanya es va unir al CLIMAF (Centre de Liaison International de la Maçonnerie Féminine).

Actualment, agrupa més de 20.000 dones maçones i té com a objectiu trobar un espai de reflexió, intercanvi i accions conjuntes que promoguin els valors maçònics universals i democràtics en general i els de la Maçoneria femenina en particular.

En adherir-se al CLIMAF, les obediències que la integren manifesten la voluntat de:

 • Establir llaços entre maçones més enllà de les fronteres nacionals.
 • Afavorir la signatura d’acords entre obediències.
 • Crear obediències on no n’hi hagi i oferir ajut i assistència perquè es puguin crear, si fos necessari.
 • Realitzar accions per reforçar la francmaçoneria femenina i les dones en general.
 • Permetre l’accés a la maçoneria a les dones que són ciutadanes de països on no hi ha una obediència nacional.

Les obediències integrants han de treballar segons les regles tradicionals de la Francmaçoneria, la Declaració de Principis i els Estatuts del CLIMAF que compta amb els corresponents òrgans legislatiu i executiu.

El CLIMAF organitza periòdicament jornades de reflexió sobre temes que promouen les diferents obediències que el formen. Amb el anys, les integrants han reflexionat sobre:

 • De la reflexió a l’acció (Namur, 1992)
 • Nosaltres, dones maçones, Què hem de transmetre fora del Temple? (Brussel·les, 1998)
 • Dones d’Europa i d’altres llocs “Penseu el Món” (Estrasburg, 2000)
 • Germanes meves, ocupem el nostre lloc (Brussel·les, 2002)
 • Dones i Francmaçoneria a Europa: comunicat de destí i de responsabilitats (París, 2003)
 • Dones, integrisme i laïcitat (Florència, 2004)
 • Dones i immigració (Lisboa, 2006)
 • Dones i pobresa (Colònia, 2008)
 • Valors femenins i progrés social (Barcelona, 2010)
 • Quina pedra pot aportar la Francmaçoneria femenina a la construcció d’Europa? (Florència, 2011)
 • La tradició maçònica (Metz, 2012)
 • La laïcitat (Lisboa, 2014)
 • La Maçoneria femenina al segle XXI, quin és el compromís? (Brussel·les, 2016)
 • Companyes a la feina! (Roma, 2018) (Roma 2018)
 • Identitat-alteritat (Berlin, 2019)