Maçoneria femenina avui

El mètode maçònic no imposa cap ideologia, sinó que ofereix un marc genèric de valors i, per tant, admet i exigeix el pluralisme al seu interior. . Promou la reflexió i dona llibertat a la consciència, tot obrint portes a una interpretació que pugui tenir diversos sentits. La Iniciació maçònica és un procés d’autoconeixement progressiu que comença amb un ritual específic i continua amb el dia a dia.

Una maçona, com qualsevol altra persona, viu immersa en el seu temps històric, on, en general, la competència ferotge passa pel damunt de l’ajuda mútua i la manipulació, és un arma subtil que s’ha d’afrontar amb la reflexió lliure, filtrada per un cor respectuós i sincer.

La Maçoneria en general i la Gran Lògia Femenina d’Espanya en particular, no fa proselitisme, només intenta, amb l’exemple, construir una societat millor, basant-se en els seus principis maçònics generals.

La raó de ser d’una maçoneria femenina que, avui per avui, és molt activa arreu del món, es deu a la plena consciència que, a pesar d’haver aconseguit un estatus jurídic proper a la igualtat, la societat del segle XXI continua sent patriarcal. La seva elecció, en general, respon a l’interès per trobar un temps i un espai de paraula original i de mirada cap a la profunditat de l’essència femenina que li permeti prendre consciència de si mateixa, qüestionant-se els rols preestablerts durant segles per una societat en la qual se sent cridada a participar.

La història, en moltes ocasions, ha manipulat la imatge de la dona i l’ha desvirtuat. Durant segles s’han establert uns rols que lliguen tant a dones com a homes, tot i que a ells els ofereix més i millors oportunitats.

Com a maçones tampoc oblidem que som una part de la humanitat i que l’altra part és l’home. En aquest sentit i com ens sembla lògic, ens relacionem amb les Grans Lògies mixtes o masculines en diversos àmbits maçònics nacionals i internacionals.

La maçoneria no és un ensenyament reglat sinó un orde iniciàtic i, per tant, és quelcom optatiu. Com a maçones considerem que l’escola ha d’instruir i educar nenes i nens de la mateixa manera. Aquesta escola no ha de fer diferències, ha de ser mixta i laica, però la maçoneria, com ja hem vist, ofereix quelcom de diferent, més íntim i personal que, en el nostre cas, preferim realitzar apropant-nos més a la nostra identitat i entre dones, precisament perquè creiem que encara no s’ha aconseguit l’objectiu de la plena igualtat entre dones i homes, tant en les lleis com en les consciències.

La Gran Lògia Femenina d’Espanya desitja i treballa per a què la societat evolucioni davant del desequilibri que fins ara es dona entre aquells que es consideren rols femenins i aquells que es consideren masculins, entenent que en tot ésser humà hi ha una part femenina i una part masculina que han de ser respectades igualment i fluir de forma natural.. Només així la humanitat haurà arribat a la maduresa dels seus dies i començarem a albirar un món millor.