L’Alliance Maçonnique Européenne (Aliança Maçònica Europea) té com a finalitat la difusió i la promoció dels valors i principis de la maçoneria, particularment la llibertat de consciència i els ideals de democràcia, fraternitat i dignitat humana.

Les exigències de responsabilitat; de treball per a una societat i una humanitat millor i més lúcida, més lliure i igual; de compromís per la democràcia i per la llibertat de consciència; fan que la maçoneria sigui un interlocutor privilegiat davant de les institucions europees, la legitimitat i l’acció de la qual són un fi per a la ciutadania.

Per evitar qualsevol dogma, diverses entitats maçòniques europees van decidir, l’any 2011, unir-se per tal de promoure i difondre els seus valors i principis. La maçoneria s’estableix sobre dels valors de la Il·lustració, corrent filosòfic que va inspirar tot Europa, des d’Escòcia fins a Romania, des de Noruega fins a Espanya.

L’Alliance Maçonnique Européenne (AME) està formada per més de 30 grans lògies presents en més de 14 països i està inscrita com a organització internacional sense ànim de lucre.