Com ser maçona

Ser maçona implica un treball essencialment personal que, tanmateix, es fa amb altres dones amb qui es comparteix un objectiu: conèixer-se i millorar-se personalment per construir conjuntament una societat millor.

Ser maçona és començar un camí de reflexió i treball personal, de coneixement i reconeixement d’una mateixa, que ens permeti prendre una consciència més gran d’allò que som i volem, polint la nostra actitud i fent-la al més coherent possible.

Ser maçona és atrevir-se a ser realment lliure de pensament en un univers que és, per essència, canviant, considerant com a iguals a tots els éssers humans per naturalesa, amb fraternitat i tolerància perquè tots compartim el mateix camí a la vida.

Pot ser que vostè conegui la Francmaçoneria femenina per una amiga, un amic o un familiar, que probablement la dirigirà cap a una Lògia en concret perquè s’informi del camí a seguir o per aclarir els seus dubtes més directament.

Pot ser, també, que ho hagi fet de manera casual o mitjançant lectures, conferències, etc. Aleshores, si ho desitja, pot contactar amb nosaltres per correu electrònic glfe@glfe.org o clicant la pestanya contactar d’aquest mateix web. . Des d’aquest indret, després d’algunes preguntes per situar-la en un context geogràfic i funcional, la dirigirem cap a una Lògia en concret.

Tant d’una manera com de l’altra, i després de demanar-li que presenti per escrit la seva sol·licitud d’ingrés, començarà el seu procés d’afiliació mitjançant unes entrevistes que ens permetran conèixer-la una mica millor i a vostè conèixer una mica més allò que és la Francmaçoneria en general i la Francmaçoneria femenina en particular. . Tot això per tal de reconèixer si els seus objectius coincideixen amb els nostres i no decebre-la ni decebre’ns.

Després, si el relat d’aquestes entrevistes, ressenyat per escrit, llegit i votat per les afiliades de la Lògia, és acceptat com a favorable, es procedirà al seu ingrés mitjançant un Ritual d’Iniciació.

Per pertànyer a la Gran Lògia Femenina de Espanya haurà de:

  • Disposar d’un cert temps per assistir a les reunions.
  • Disposar d’una mínima seguretat econòmica que li permeti pagar una quota com faria en qualsevol altra organització.
  • Ser major d’edat.
  • Comprometre’s a estudiar, assimilar i aprofundir en els principis, valors i antics usos de la Maçoneria universal i de la Maçoneria femenina en particular.
  • No fer proselitisme religiós ni polític dins l’àmbit maçònic.
  • Podrà donar-se de baixa lliurement quan ho desitgi, sempre que no tingui cap deute econòmic pendent amb l’entitat o causa oberta conforme als nostres reglaments. En aquests casos, la seva baixa es considerarà una expulsió.

Pertànyer a la Maçoneria és un camí de vida que escollim lliurement i de manera voluntària per al desenvolupament propi dels nostres valors de Llibertat, Igualtat i Fraternitat.